Ouderbetrokkenheid

School en ouders hebben een belangrijk gemeenschappelijk doel: de kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij de ontwikkeling.

Ouders die hun kinderen aan onze zorg toevertrouwen, kunnen erop rekenen dat ze worden betrokken bij de school én de ontwikkeling van hun kind.

Contactmomenten

Op de kennismakingsavond begin september informeren we u over hoe we werken op school en in de klas. Ouders ontvangen ook per groep een informatieblad en we delen actuele informatie via onze schoolapp. En natuurlijk spreken we u gedurende het jaar een aantal keer. Bij de start van het jaar spreken we u en de kinderen tijdens de 'omgekeerde 10 minuten gesprekken'. In november, februari en juni hebben we een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Ook de kinderen (vanaf groep 5) mogen bij deze gesprekken zijn. Daarnaast bent u altijd welkom om dingen over uw kind met de leerkracht te bespreken!

Schoolraad 

Op onze school hebben we ook een schoolraad. Hierin zitten ouders die een 'ronde tafel' gesprek hebben met de directeur. Ouders kunnen onderwerpen aandragen en zo een 'sparring partner' zijn voor de directeur.