Vertrouwenspersoon


Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, met de leerkracht en de schoolleiding in gesprek te gaan.

Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon.


De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst – voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure (zie ook www.spco.nl > ouders > vertrouwenspersonen).

Vertrouwenspersonen SPCO

Mevr. R. Otten

06-12959880

r.otten@speelkwartier-woerden.nl

Woerden

Mevr. W.L. Smit-Hakkenberg

0348-460770

wlsmit@planet.nl

Woerden

Dhr. B. Pieters

0172-408415

pietercs@telfort.nl

Woerdense Verlaat

Mevr. W.H.M. Oosterom

0348-416674

w.oosterom@maartenskliniek.nl

Woerden