Peutergroep

De R. de Jagerschool werkt samen met alle voorschoolse aanbieders. We zorgen samen dat er een goede overdracht is en dat uw kind prettig kan starten op de basisschool.

Peutergroep Peuterkwartier 


Voor kinderen van 2 tot 4 jaar zit peutergroep Peuterkwartier in onze
school. Door samen te spelen, leren de kinderen al hoe het er in een groep aan toe gaat. Zo
bereiden ze zich alvast voor op de kleuterklas.

Peutergroep Peuterkwartier is VVE-gecertificeerd (voor- en vroegschoolse educatie), dit wil zeggen dat we naast het “gewone” spelen ook ondersteuning bieden op andere terreinen van de opvoeding als dit nodig blijkt te zijn

Voor meer informatie en inschrijven kun je kijken
op de website van Kind&Co Ludens: www.kindencoludens.nl.

 

Kinderdagverblijf Kwebbel 

Onze school heeft ook een samenwerking met kinderdagverblijf Kwebbel. Het kinderdagverblijf heeft  een gezellige, huiselijke sfeer waarin de kinderen veilig op ontdekkingstocht kunnen. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en het activiteitenaanbod wordt daarop aangepast. Zo krijgt ieder kind de ruimte om te ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo. 

Het kinderdagverblijf bevindt zich in het zorgcentrum Careyn. Wij zoeken de samenwerking waar mogelijk op. Door bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij de “opa’s en de oma’s”, zoals de kinderen het zelf mooi formuleren.