Peutergroep

De R. de Jagerschool werkt samen met alle voorschoolse aanbieders. We zorgen samen dat er een goede overdracht is en dat uw kind prettig kan starten op de basisschool.

Peutergroep Peuterkwartier 

Deze peutergroep is gevestigd in de R. De Jagerschool. Bij peutergroep Peuterkwartier is veel aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Er wordt gewerkt met de erkende methode Uk & Puk. Het doel van deze methode is om kinderen tussen twee en vier jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen, te ervaren en te ontdekken.  

 

Er worden veel activiteiten aangeboden, ook als voorbereiding op de basisschool. De activiteiten variëren van dans, muziek, boekjes lezen samen met de pedagogisch medewerker, taalstimuleringsactiviteiten, bouwen, sport en spel, tot creatief bezig zijn met uitdagende knutselopdrachten. 

 

Peutergroep Peuterkwartier is VVE-gecertificeerd (voor- en vroegschoolse educatie), dit wil zeggen dat we naast het “gewone” spelen ook ondersteuning bieden op andere terreinen van de opvoeding als dit nodig blijkt te zijn.  

 

Meer informatie over de peutergroep leest u op de website van Kind & Co 

 

Kinderdagverblijf Kwebbel 

Onze school heeft ook een samenwerking met kinderdagverblijf Kwebbel. Het kinderdagverblijf heeft  een gezellige, huiselijke sfeer waarin de kinderen veilig op ontdekkingstocht kunnen. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en het activiteitenaanbod wordt daarop aangepast. Zo krijgt ieder kind de ruimte om te ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo. 

 

Het kinderdagverblijf bevindt zich in het zorgcentrum Careyn. Wij zoeken de samenwerking waar mogelijk op. Door bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij de “opa’s en de oma’s”, zoals de kinderen het zelf mooi formuleren. 

 

Meer informatie over kinderdagverblijf Kwebbel leest u op de website van Kind & Co