Peutergroep

De R. de Jagerschool werkt samen met alle voorschoolse aanbieders. We zorgen samen dat er een goede overdracht is en dat uw kind prettig kan starten op de basisschool.

Peuterspeelzaal 't Visje

In het gebouw zit Peutergroep 't Visje. In een gezellige, fijne spelomgeving kunnen kinderen spelen, onderzoeken en ontwikkelen. Er is gerichte aandacht voor de taalvaardigheid vanuit de methode Puk en Ko.
De peuterspeelzaal is alle ochtenden van de week open. 

Informatie vindt u hier.

Peutergroep Peuterkwartier en Kinderdagverblijf Kwebbel

Onze school heeft ook een samenwerking met de peutergroep Peuterkwartier en het kinderdagverblijf Kwebbel van KMN Kind en Co.

Peutergroep Peuterkwartier is VVE-gecertificeerd (voor- en vroegschoolse educatie), dit wil zeggen dat hier naast het “gewone” spelen ook ondersteuning wordt geboden op andere terreinen van de opvoeding. Bij peutergroep Peuterkwartier wordt gewerkt met de Puk & Ko methode. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.
Er worden veel activiteiten aangeboden, ook als voorbereiding op de basisschool. De activiteiten variëren van dans, muziek, boekjes lezen samen met de pedagogisch medewerker, taalstimuleringsactiviteiten, bouwen, sport en spel, tot creatief bezig zijn met uitdagende knutselopdrachten.

Informatie over KDV Kwebbel

Informatie over het Peuterkwartier