Een vertrouwde omgeving

Uw kind leert op onze school omgaan met gevoelens, voor zichzelf opkomen, luisteren naar anderen en het op een goede manier oplossen van conflicten. Dit doen wij aan de hand van de Kanjermethode.

Kanjerschool

De Kanjermethode zien wij als hulpmiddel om consequent en met regelmaat kinderen te leren om open te zijn, dingen te bespreken, oplossingen te zoeken en samen te leven. De methode biedt oefeningen en gesprekspunten om mee te werken.

We ervaren een positieve verandering in de school na het invoeren van de methode. De kinderen zijn meer open, steunen elkaar en hebben handvatten om gedrag aan te passen.