Wat wij leren in groep 6

Rekenen groep 6
Begin groep 6 worden de aangeleerde onderdelen van groep 6 herhaald. Daarna wordt er overgestapt op rekenen over het 1000-tal.

Tijdens rekenen leren de kinderen o.a.:

Uitbreiding van de getallen: eerst tot 10.000, dan naar 100.000, dan naar 1 miljoen

  • Analyseren en structureren van getallen tot 1.000.000
  • Herhaling kommagetallen bij geldbedragen
  • Uit het hoofd optellen en aftrekken met getallen met veel nullen
  • Handig rekenen en toepassen van rekenstrategieën
  • Schattend rekenen
  • Basisvaardigheden; vermenigvuldigen en delen
  • Overstap van vermenigvuldigen via splitsen naar kolomsgewijs vermenigvuldigen
  • Breuken: breuken benoemen als deel van een geheel, breuknotatie gebruiken

Spelling groep 6
Het vak spelling bestaat niet alleen uit de spellingcategorieën, we zijn ook bezig met grammatica, we leren naast het begrip werkwoord ook de begrippen lidwoord, zelfstandige naamwoord en bijvoeglijk naamwoord. We leren verder de meest voorkomende leestekens en de kinderen leren de zinsdelen persoonsvorm en onderwerp herkennen.

Spreekbeurt / werkstuk
In groep 6 houden de kinderen een spreekbeurt. Ze kiezen een onderwerp met betrekking tot geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, kunst en cultuur. Kinderen kiezen zelf een onderwerp dat daarbij past. Dit geldt eveneens voor het werkstuk die gedurende dit jaar wordt gemaakt. Deze werkstukken zullen gedeeltelijke op school en gedeeltelijk thuis worden gemaakt. Kinderen kunnen op chromebooks werken in hun eigen account zodat ze ook thuis verder kunnen

Activiteiten
In groep 6 krijgen de kinderen dramalessen van KUVO, we gaan naar het Archeon en ervaren wat we met geschiedenis over de Romeinen geleerd hebben. We hebben sportdag en doen mee met het trefbaltoernooi.