Klachtenregeling

De school zoekt altijd met u naar een oplossing bij problemen en klachten. Komt u er met de betrokken leerkracht of medewerker niet uit? Neem dan contact op met de directeur.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat w.o. de gegevens van het bestuur en de klachtencommissie, kunt u vinden op de website van de school en de stichting: https://www.spco.nl/ouders/klachtenregeling/

Bij bovengenoemde klachten en klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt – indien gewenst –  voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Klik hieronder voor meer informatie over de klachtenregeling:

Geschillencommisies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394

3440 AJ Woerden

T: 070-3861697

E: info@gcbo.nl