Plusklas of Day a week school

Op onze school hebben we op dinsdag, woensdag en donderdag 'Plusklassen'. Vanaf dit jaar gaat dit uit van het SPCO. Er is een toelatingscommissie met daarin directieleden en IBers van een aantal scholen. Er zijn dit jaar 3 klassen: dinsdagochtend voor de groepen 6/7, dinsdagmiddag voor de groepen 4/5 en woensdagochtend voor groep 8.  

Uitdagend leren

In de plusklas komen hoogbegaafde leerlingen samen en ontmoeten elkaar daar als ontwikkelingsgelijken. De groepen zijn klein (maximaal 15 leerlingen), waardoor het veilig is om allerlei zaken met elkaar te delen. In de plusklas krijgen de kinderen vakken als filosofie, Spaans, schaken, rekenprojecten, (eigen) vrije projecten, en (erg belangrijk) leren leren. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. We streven bij alle leerlingen naar een houding de gericht is op een evenwichtige balans tussen inzet, leren en presteren. Naast cognitieve aandacht is er ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Persoonlijke ontwikkeling

De naam 'wortelklas' is door de leerlingen bedacht. Niet als variant op Willy Wortel, maar de naam is ontstaan uit een gesprek over groeien en leren. De kinderen ontdekten dat dit, net als bij een plant, soms bovengronds, maar ook heeel vaak ondergronds gebeurt. Het is niet altijd gelijk zichtbaar, maar de steeds diepere en stevigere vertakkingen zijn heel waardevol. Juist met deze ontwikkelingen zijn we bezig in de wortelklas, op allerlei manieren. 

Portfolio

Om de ontwikkeling van het geleerde zichtbaar te maken, bouwt iedere leerling een portfolio op. Hiermee werken ze aan persoonlijke doelen. De resultaten van projecten worden beoordeeld door middel van rubrics. Hiermee wordt het product en de wijze waarop het product tot stand is gekomen beoordeeld. De rubric maakt duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging en zorgt ervoor dat er nieuwe leerdoelen kunnen worden opgesteld.