Onderwijs groep 1 en 2


Kleuters ontdekken de wereld al spelend en door te leren over interessante thema’s. Naast de bekende thema’s als ‘de seizoenen’ en ‘de boerderij’, kiezen we ook minder voor de hand liggende thema’s. Zo hebben onze kleuters al geleerd over de pruikentijd.

Uitdagende thema’s

Leerkrachten krijgen de ruimte om vanuit visie en ambitie te kijken naar de kleutergroep. Ze hebben veel vrijheid bij het kiezen van de thema’s en kijken goed naar de interesses van de kinderen. Als de passie van de klas ligt bij bijvoorbeeld insecten zoeken, of dan passen ze het thema daarop aan.

In de thema’s worden alle taal- en rekendoelen verwerkt, maar ook de spel-, creatieve en motorische ontwikkeling krijgen in de thema’s een plaats. Spel is belangrijk voor kinderen. Ze leren samen te spelen, te geven en te delen. Uw kind speelt dagelijks lekker buiten en krijgt ook spel- en gymles in school.

Engels vanaf groep 1

Onderzoek wijst uit dat vroeg beginnen met het leren van Engels goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Met onze methode I Pockets leert uw kind verschillende Engelse woorden en zinnen. Ook dit gaat spelenderwijs: uw kind leert Engelse liedjes en rijmpjes en raakt zo al vroeg vertrouwd met deze taal.