Ouderraad

Twee belangrijke taken voor de leden van de ouderraad (OR) zijn het organiseren van allerlei activiteiten in de school en het functioneren als klankbord (achterban) voor de ouders in de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad bestaat meestal uit negen personen.We streven ernaar dat elke groep één vertegenwoordiger heeft in de ouderraad. De organisatie van activiteiten gebeurt in samenwerking met de teamleden. De kerst- en paasviering, een sport- en speldag, het schoolreisje en de ouderavond zijn een paar voorbeelden hiervan.

De OR brengt meestal in oktober een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het OR-reglement en de notulen liggen ter inzage op school. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de OR.

Indien u contact zoekt met de OR, kunt u dit mondeling of schriftelijk doen bij de secretaris. Het is ook mogelijk een van de andere leden aan te spreken. Zaken die meer op het terrein van de MR liggen, kunt u melden bij de secretaris van de MR. De OR kan ook uw vragen aan de MR doorgeven.

Samenstelling van de OR

Yvonne Oldenziel (voorzitter)
Paulien Ton (penningmeester)
Conny Versteegh ( secretaris)
René Meijers
Annechien van der Torre
Wilma Renes
Petra Hoogerwerf
vacature 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de OR? Stuur een mail naar de voorzitter: or.rdejager@spco.nl

 

Agendapunten kunnen tot 1 week van tevoren worden aangeleverd bij de voorzitter of de secretaris.

Jaarverslag OR