Schooltijden


Op de R.de Jagerschool hebben wij het vijf gelijke dagen model.
Elke schooldag is van 8.30 - 14.00 uur